Lagändring: Ett förenklat avvecklingsförfarande införs för ekonomiska föreningar

Från den 1 juli 2018 kan en ekonomisk förening som inte har skulder ansöka om ett förenklat avvecklingsförfarande.
Source: Rättslig vägledning