Lagändring: Ersättning på grund av sjuk- eller olycksfallsförsäkring som har tecknats i samband med tjänsten räknas inte längre som ersättning för arbete.

Reglerna om sjuk-eller olycksfallsförsäkring som tecknats i samband med tjänst utmönstras ur skattelagstiftningen. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018. Skatteplikt uppstår i stället vid arbetsgivarens betalning av premien för försäkringen
Source: Rättslig vägledning