Lagändring: Energiskatten på el höjs den 1 juli 2017. Det högre skattebeloppet gäller när skattskyldighet inträder den 1 juli 2017 eller senare.

Source: Rättslig vägledning