Lagändring: En uttrycklig bestämmelse om att uppgifter i fastighetsdeklarationer m.m. ska undertecknas har införts per den 1 juli 2017.

Source: Rättslig vägledning