Lagändring: En ny godkänd aktör införs i lagen om tobaksskatt

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021.
Source: Rättslig vägledning