Lagändring: En möjlighet införs att förlänga tiden för beviljade tillfälliga anstånd med som längst ett år

Source: Rättslig vägledning