Lagändring: En ekonomisk förening som ansöker om förenklad avveckling ska bifoga ett skuldfrihetsintyg från Skatteverket

Lagändringen trädde i kraft den 1 juli.
Source: Rättslig vägledning