Lagändring: En beskattningslandströskel för elektroniska tjänster införs den 1 januari 2019

Den 1 januari 2019 införs en tröskel på 99 680 kronor för bestämmande av beskattningsland för telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster.
Source: Rättslig vägledning