Lagändring: Det som tidigare gällde försäkringsföretag gäller från och med den 15 december 2019 även för svenska tjänstepensionsföretag

Efter en ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. ska det som tidigare gällde försäkringsföretags skattskyldighet för premie för grupplivförsäkring nu även gälla för svenska tjänstepensionsföretag.
Source: Rättslig vägledning