Lagändring: Den som har ett uppskovsbelopp på vinst efter bostadsförsäljning ska inte ta upp en schablonintäkt från och med den 1 januari 2021

Lagändringen omfattar även redan beslutade uppskovsbelopp.
Source: Rättslig vägledning