Lagändring: Den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter får revideras

Den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter får revideras.
Source: Rättslig vägledning