Lagändring: Den 1 juni 2019 infördes svenska regler om insolvensregister

Registren ska innehålla uppgifter om de svenska insolvensförfaranden som omfattas av insolvensförordningen. Registren ska föras av Bolagsverket respektive Kronofogden.
Source: Rättslig vägledning