Lagändring: Den 1 juli 2019 ändras skattebefrielsen för diesel som förbrukas i arbetsmaskiner i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet

Source: Rättslig vägledning