Lagändring: Den 1 juli 2018 träder lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter (LSNP) i kraft. Den som är skattskyldig som godkänd lagerhållare eller som distansförsäljare ska lämna punktskattedeklaration.

Source: Rättslig vägledning