Lagändring: Den 1 juli 2018 träder lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter i kraft. Skatteverket ska registrera den som är skattskyldig som lagerhållare eller distansförsäljare.

Source: Rättslig vägledning