Lagändring: Den 1 januari 2021 införs en ny definition av s.k. högkoncentrerade e-vätskor i LSNP. För dessa ska nikotinskatt tas ut med 4 000 kronor per liter.

Högkoncentrerade e-vätskor är e-vätskor med en koncentration nikotin som uppgår till minst 15 men inte överstiger 20 mg/ml.
Source: Rättslig vägledning