Lagändring: Den 1 januari 2021 införs bestämmelser i LSNP om undantag från skattskyldighetens inträde för godkända lagerhållare när e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter förstörs under tillsyn av Skatteverket.

Source: Rättslig vägledning