Lagändring den 1 januari 2021: Ett socialavgiftsavtal påverkar inte reglerna om skatteavdrag

Ett socialavgiftsavtal påverkar inte arbetsgivarens skyldighet att göra skatteavdrag och redovisa in det till Skatteverket.
Source: Rättslig vägledning