Lagändring den 1 januari 2021: En utländsk utbetalare utan fast driftställe i Sverige ska i normalfallet göra skatteavdrag med 30 procent

Avdrag ska göras med 30 procent oavsett om ersättningen är mottagarens huvudinkomst eller inte.
Source: Rättslig vägledning