Lagändring den 1 januari 2021: En utländsk utbetalare (utan fast driftställe i Sverige) ska göra skatteavdrag från ersättning som är skattepliktig enligt SINK

De nya reglerna ska tillämpas på ersättning och annat vederlag för arbete som utförs efter den 31 december 2020 och där ersättningen betalas ut efter detta datum.
Source: Rättslig vägledning