Lagändring den 1 januari 2021: Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige från den 1 januari 2021

Genom lagändringen införs ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i svensk intern rätt.
Source: Rättslig vägledning