Lagändring den 1 januari 2021: Ändrade regler när det gäller skyldigheten att göra skatteavdrag

De nya reglerna innebär bland annat att en utländsk utbetalare utan fast driftställe i Sverige normalt ska göra skatteavdrag från ersättning för arbete som mottagaren utför i Sverige.
Source: Rättslig vägledning