Lagändring den 1 december 2020: Regional skattereduktion för vissa områden införs

Source: Rättslig vägledning