Lagändring den 1 december 2020: Regional skattereduktion för fysiska personer som bor i vissa glest befolkade områden införs

Den regionala skattereduktionen ska beaktas vid avräkning av utländsk skatt för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019.
Source: Rättslig vägledning