Lagändring: Den 1 april träder lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns (LSAF) i kraft. Skatteverket ska registrera den som är skattskyldig enligt LSAF.

Source: Rättslig vägledning