Lagändring: Den 1 april 2018 träder lagen (2017:1200) om skatt på flygresor (LSF) i kraft. Den som är skattskyldig ska lämna punktskattedeklaration.

Source: Rättslig vägledning