Lagändring: Den 1 april 2018 träder lagen (2017:1200) om skatt på flygresor i kraft. Skatteverket ska registrera den som är skattskyldig.

Source: Rättslig vägledning