Lagändring: Bestämmelserna om sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst tas den 1 juli 2018 bort ur lagstiftningen

All ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringar behandlas därefter på samma sätt.
Source: Rättslig vägledning