Lagändring: Bestämmelserna om återkallelse av godkännande som registrerad mottagare har flyttats till 10 c § LSKE.

Source: Rättslig vägledning