Lagändring: Bestämmelserna i 13 och 14 §§ LSKE om undantag från skattskyldighetens inträde har ändrats

Source: Rättslig vägledning