Lagändring: Bestämmelser om beskattning av vissa biodrivmedel ändras den 1 juli 2018

Bestämmelser i lagen om skatt på energi om avdrag för skatt på vissa motorbränslen som framställts av biomassa ändras den 1 juli 2018.
Source: Rättslig vägledning