Lagändring: Begreppet myndighetsutövning används inte i nya förvaltningslagen

Numera gäller rättssäkerhetsbestämmelserna i alla typer av ärenden. Avsnittet Kan åtgärder enligt BorgL vara myndighetsutövning? har därför skrivits om på sidan om borgenärsutredningar inom borgenärslagen.
Source: Rättslig vägledning