Lagändring: Begränsat skattskyldiga juridiska personer får avräkning för utländsk skatt vid beskattning av inkomster från svenskt handelsbolag vid omvända hybrida missmatchningar

Rätten till avräkning framgår av 2 kap. 1 § avräkningslagen. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021.
Source: Rättslig vägledning