Lagändring: Begäran om omprövning av beslut om rapporteringsavgift

Den som har fått ett beslut kan begära omprövning av det beslutet. Begäran ska ha kommit in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av beslutet. Reglerna om rapporteringsavgift träder i kraft den 1 juli 2020.
Source: Rättslig vägledning