Lagändring: Bedömning av om särskilda skäl talar emot ett anstånd ska även göras vid ansökan om förlängning av ett anstånd

Source: Rättslig vägledning