Lagändring: Även tredje kapitlet IDKAL omfattas av bestämmelserna för hur omräkning från annan valuta till US-dollar ska göras

Ändringen gäller uppgifter som avser kalenderåret 2017 och omfattar reglerna för identifiering av rapporteringspliktiga konton enligt CRS och DAC 2
Source: Rättslig vägledning