Lagändring: Antalet redovisningsperioder utökas till som mest sju perioder för den som redovisar avdragen skatt och arbetsgivaravgifter

Source: Rättslig vägledning