Lagändring: Antalet redovisningsperioder utökas till som mest sex perioder

Source: Rättslig vägledning