Lagändring: Antalet redovisningsperioder utökas till att gälla även oktober–december 2020

Source: Rättslig vägledning