Lagändring: Anståndstiden för den som redovisar avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt per kalendermånad eller per kalenderkvartal får som längst beviljas till och med den 12 mars 2022

Source: Rättslig vägledning