Lagändring: Anståndsavgiften sänks

Avgiften för tillfälliga anstånd med anledning av corona sänks till 0,1 procent.
Source: Rättslig vägledning