Lagändring: Ändringar i konkurslagen om vad bouppteckningen ska innehålla och hur uppgifterna ska bekräftas

Reglerna träder i kraft den 1 juli 2021. Edgångssammanträden i domstol ersätts med en skriftlig bekräftelse hos förvaltaren, och konkursbouppteckningen ska innehålla förvaltarens bedömning av förväntad utdelning i konkursen.
Source: Rättslig vägledning