Lagändring: Ändring för filialer i filiallagen

Ändringen gäller filialer som är betalningsinstitut.
Source: Rättslig vägledning