Lagändring: Ändring av tiden för vilken anståndsavgift ska tas ut

Source: Rättslig vägledning