Lagändring: Ändrade regler avseende automtiskt informationsutbyte med anledning av FATCA

För nya konton som öppnas efter den 31 december 2018 gäller att intygande ska inhämtas innan kontot öppnas.
Source: Rättslig vägledning