Lagändring: Ändrade regler avseende automatiskt informationsutbyte med anledning av CRS och DAC 2

För nya konton som öppnas efter den 31 december 2018 gäller att intygandet ska inhämtas innan kontot öppnas.
Source: Rättslig vägledning