Lagändring: Ändrade regler avseende automatiskt informationsutbyte med anledning av CRS och DAC 2.

Nya regler har tillkommit för att definiera vad som anses som befintliga och nya konton hos vinstandelsstiftelser och pensionsstiftelser.
Source: Rättslig vägledning