Lagändring: 1 kap. 2 § första stycket 6 LSE upphör att gälla den 1 juli 2021

Source: Rättslig vägledning