Lagändring 1 januari 2021: Införsel av el till Sverige via Öresundsbrons icke koncessionspliktiga nät kommer inte att medföra att den som för in elen blir skattskyldig

Source: Rättslig vägledning