Lagändring 1 januari 2021: Avdragsförbud för ränteutgifter på interna skulder till företag i icke samarbetsvilliga jurisdiktioner

Source: Rättslig vägledning